S

ABOUT BUJINKAN    |    What's Ninpo Taijutsu    |   Ranks  |  Instructors  |   Soke's Art   |  World Bujinkan Dojos |   Contact

 

 

Soke Masaaki Hatsumi

武神馆宗家初见良昭宗师

 

Dai Shihan Daren Sensei

黑带最高十五段Daren大师范

 

Caesar MartinezShidoshi)

 

William Gao -Shidoshi (Black Belt 5th Dan)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

The first Chinese Man certified by Masaaki Hatsumi in Bujinkan Honbu Dojo, in Japan.

Shidoshi and NInjutsu Black Belt 5th Dan.

He is also Karate 5th Dan, and has 20 years Training Experience.

 

He went to Honbu Dojo Japan for training and testing 5th Dan and shidoshi.

 

Master Gao's Wechat ( Tel: +86-13916767774)

加微信获得更多信息:13916767774

ninjutsu shanghai bujinkan shanghai,china ninjutsu dojo,ninjitsu training,ninjutsu class,bujinkan china,ninjutsu china,ninjitsu china,忍术培训,忍术班,忍者培训